Ο Κορινθιακός κόλπος αποτελεί μια επιμήκη θαλάσσια λεκάνη προσανατολισμένη σε διεύθυνση ΔΒΔ - ΑΝΑ, η οποία διατέμνει την κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα χωρίζοντας την Στερεά Ελλάδα από την Πελοπόννησο (εικ. 1). Ο Κορινθιακός κόλπος εκτείνεται από το πορθμό του Ρίου  -  Αντιρρίου στα δυτικά έως και τον κόλπο των Αλκυονίδων στα ανατολικά. Το συνολικό μήκος του κόλπου ξεπερνά τα 115 km ενώ το πλάτος του κυμαίνεται από 5 έως και 30 km περίπου. Πρόκειται για μια απομονωμένη από την ανοιχτή θάλασσα, θαλάσσια λεκάνη. Στα δυτικά ο Κορινθιακός κόλπος επικοινωνεί με το Ιόνιο πέλαγος μέσω του Πορθμού του Ρίου - Αντιρρίου και του Πατραϊκού κόλπου. Στα ανατολικά η τεχνητή διώρυγα του Ισθμού επιτρέπει από το 1893 την επικοινωνία του με τον Σαρωνικό κόλπο.

Από γεωλογικής άποψης, ο Κορινθιακός κόλπος χαρακτηρίζεται ως μια μετα-απλική υποθαλάσσια ιζηματογενή λεκάνη, η οποία διατέμνει σχεδόν κάθετα τις ενότητες των εσωτερικών Ελληνίδων. Ο Κορινθιακός κόλπος αποτελεί τμήμα της Κορινθιακής τεκτονικής τάφρου. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί το βορειότερο και επί του παρόντος, το πλέον ενεργό τμήμα της τάφρου. Με συνολική έκταση που καλύπτει περίπου 2400 km² από τα συνολικά 4100 km² που καταλαμβάνει η Κορινθιακή τάφρος, ο Κορινθιακός κόλπος εξακολουθεί να διαστέλλεται και να βυθίζεται.

Εικ. 1: Γεωλογικός χάρτης του Κορινθιακού κόλπου (απόσπασμα από το γεωλογικό χάρτη της Ελλάδος, 1:500.000, ΙΓΜΕ, 1983). Στον ένθετο χάρτη της Ελλάδος σημειώνεται η θέση του Κορινθιακού κόλπου.

Συνέχεια