Η μεγάλη ακμή της Κορίνθου ξεκινά με τις αποικίες, κυρίως στην Κέρκυρα και τις Συρακούσες. Εδώ εμφανίζονται πρώτη φορά και οι τριήρεις. Όλα συναινούν στο να γίνει η Κόρινθος ο σημαντικότερος εμπορικός προορισμός στον ελλαδικό χώρο.
Εφόσον η Κόρινθος αποτελούσε μια από τις πιο υπολογίσιμες ναυτικές και εμπορικές πόλεις του αρχαίου κόσμου ήταν αναμενόμενο να αναπτυχθεί ιδιαίτερα η ναυπηγική. Ο Θουκυδίδης, λοιπόν, αναφέρει ότι η Κόρινθος παρουσίασε το 705 π.Χ. τα πολεμικά πλοία με τρεις σειρές κουπιά, την τριήρη. Ο περίφημος Κορίνθιος ναυπηγός Αμεινοκλής είναι ο κατασκευαστής αυτού του νέου τύπου πολεμικού πλοίου. Χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τύπου ήταν ότι μπορούσαν να αντιμετωπίζουν τα κύματα σε ανοιχτές θάλασσες, να κινούνται με ταχύτητα 8 - 10 κόμβους και να επιτίθενται με ευχέρεια. Η ευελιξία τους οφειλόταν στο μικρό βύθισμα τους και τα χαμηλά έξαλα. Η προσθήκη της νέας σειράς κουπιών δημιούργησε μεγάλη υπεροχή στις τριήρεις, οι οποίες είχαν μήκος περίπου 40 μέτρων και πλάτος 5,50 μέτρα. Το κοίλον ήταν 2,18 μέτρα και το ύψος που είχαν τα έξαλα ήταν 1,60 μέτρα, ενώ το βύθισμα ένα μέτρο. Το πλήρωμα μπορούσε να φτάσει και τα 300 άτομα. Όταν έπεφτε με την πρώρα στα πλευρά του εχθρικού πλοίου, λόγω του ότι το έμβολο ήταν ενισχυμένο εσωτερικά με χαλκό, προκαλούσε σημαντική ζημιά στο αντίπαλο πλοίο. Η τριήρης αποτέλεσε την εξέλιξη της διήρους, το πιο κοινά αποδεκτό πολεμικό πλοίο της εποχής.