Η Χαλανδρίτσα κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή και δείγματα αυτής βρίσκουμε στη θέση Σταυρός, μέσα στην Χαλανδρίτσα. Κατά τη διάρκεια εκσκαφών το 1985 βρέθηκαν λείψανα προϊστορικού οικισμού. Οι οικίες που βρέθηκαν, συναντώνται  περιμετρικά του λόφου και στο κέντρο πιστεύετε ότι υπήρχε δημόσιο κτίριο ή ναός. Επίσης σε κοντινή απόσταση, στην θέση Άγιος Βασίλειος, οι ανασκαφές έφεραν στο φως μυκηναϊκό νεκροταφείο που πιστεύεται ότι ήταν το νεκροταφείο του εν λόγω οικισμού. Η ονομασία του οικισμού είναι άγνωστη καθώς δεν έχουν βρεθεί επιγραφές αλλά μόνο κεραμικά και λίθινα εργαλεία που χρονολογούνται τον 11ο π.Χ. αιώνα. Οι οικίες έχουν θεμέλια που θα μπορούσαν να συγκρατούν και δεύτερο πάτωμα και σε τέσσερις από αυτές, κάτω από το δάπεδο, βρέθηκαν παιδικές ταφές. Τα ευρήματα του οικισμού της μυκηναϊκής εποχής φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας.