Νότια του Δερβενίου και σε απόσταση 4 χλμ. βρίσκονται τα Ροζενά. Τα πρώτα σπίτια του οικισμού έχουν χτιστεί στο σημείο, όπου κατά την Τουρκοκρατία άρχιζαν τα Ζαχολίτικα καλύβια. Πρόκειται για ένα όμορφο χωριό άμεσα συνδεδεμένο με την Ευρωστίνη. Μετεπαναστατικά οι κάτοικοι της, που παρέμειναν εδώ, δημιούργησαν δύο κατοικίες, διαμένοντας το καλοκαίρι στην Ευρωστίνη(Ζάχολη) και το χειμώνα στα Ροζενά. Οι κάτοικοι των Ροζενών ασχολούνται με την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, αμπέλων, λεμονιών και ελιών. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει η μεγάλη εκκλησία της Υπαπαντής του Κυρίου, βυζαντινού ρυθμού και χτισμένη το 1928.