Στον ανατολικό μυχό του κόλπου της Δομβραίνας, στη σημερινή Αλυκή, βρίσκεται η αρχαία Τίφα/Σίφαι, για τους κατοίκους της οποίας ο Παυσανίας ανέφερε ότι καυχώνται πως είναι οι ικανότεροι ανάμεσα στους Βοιωτούς στα ναυτικά. Από εδώ καταγόταν ο Τίφης, κυβερνήτης της Αργούς. Ο Τίφης του Αγνίου ήταν αυτός που έσωσε το καράβι στις Συμπληγάδες Πέτρες και μάλιστα στα «Αργοναυτικά» του Απολλώνιου παρουσιάζεται ικανότατος κυβερνήτης, βοηθούμενος από τα αστέρια και τον Ήλιο, και δεινότατος στην πρόβλεψη καταιγίδων.
Η Τίφα/Σίφαι, όπως και η γειτονική Κρεύσις (Λιβδόστρα), στην αρχαιότητα ήταν επίνειο των Θεσπιών. Δεξιά της Τίφας/Σίφαι (σημερινή Αλυκή), πάνω στο λόφο, δεσπόζει ο οχυρωτικός περίβολος των Σιφών του 4ου αιώνα π.Χ.
Στην ακρόπολη των Αρχαίων Σιφών έχει βρεθεί κεραμική από διάφορες προϊστορικές και ιστορικές περιόδους, ενδεικτικό της μακρόχρονης κατοίκησης του χώρου. Περίοδος ιδιαίτερη ακμής ήταν ο 4ος αιώνας π.Χ., τότε οχυρώθηκε η ακρόπολη και η κάτω πόλη, αλλά και τα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια (1ος - 2ος αιώνας μ.Χ.). Η οχύρωση της ακρόπολης διασώζεται σε ικανοποιητικό μήκος και ύψος και ενισχύεται από 6 πύργους. Σώζονται τρεις πύλες, με την κύρια να είναι αυτή κοντά στην παραλία του 4ου αιώνα π.Χ.. Η ακρόπολη Σιφών εντάσσεται στη σειρά ακροπόλεων που βρίσκονται στα παράλια του Κορινθιακού κόλπου, όπως αυτή στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (αρχαία Αιγόσθενα), στη Λιβαδόστρα (αρχαία Κρεύσις), στον Πρόδομο (αρχαίαι Κορσιαί) και τη Ζάλτσα (αρχαία Βούλις).

Πηγή:
www.odysseus.culture.gr
www.elikoncc.info